GOD

GOD to niemiecki specjalista IT z siedzibą w Brunszwiku. Firma znana jest z oferowania niestandardowych rozwiązań IT i oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym rozwoju aplikacji, usług architektonicznych, usług w chmurze i doradztwa SAP. GOD specjalizuje się w obsłudze klientów ze złożonymi łańcuchami dostaw i procesami produkcyjnymi oraz posiada imponujące referencje, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i dążenie do spełnienia najwyższych standardów jakości, pozwoliły firmie rozwinąć długoterminowe relacje z klientami. Zatrudniając około 500 pracowników, zlokalizowanych w niemieckich biurach, a także w centrach nearshoringowych w Polsce, na Litwie i w Indiach, GOD jest dobrze przygotowany do kontynuowania udanej historii wzrostu (pracownicy w lutym 2023 r.).
Opierając się na historii sukcesu GOD, Waterland jest przekonany, że wniesie swój wkład poprzez know-how w zakresie “buy-and-build” a także szerokie doświadczenie w sektorze IT.