Adam
Williams

O Adam

Adam Williams pracuje jako Associate w Waterland w Dublinie.

Adam ukończył studia licencjackie z ekonomii na University College Dublin i rozpoczął karierę w Susquehanna International Group (Equity Research Analyst), a następnie przeniósł się do Alantra (Investment Banking Analyst) i Carysfort Capital (Investment Associate).