Yevgeniya
Balyasna

O Yevgeniya

Yevgeniya Balyasna jest starszym specjalistą ds. zgodności w Waterland z siedzibą w Bussum w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland w 2023 r. Yevgeniya zajmowała się doradztwem i szkoleniami w zakresie zapobiegania finansowym przestępstwom gospodarczym, współpracując z (globalnymi) instytucjami finansowymi w Holandii, a także organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w krajach postsowieckich. Przed założeniem własnej firmy konsultingowej, którą prowadziła przez dziesięć lat, Yevgeniya była zastępcą dyrektora ds. zgodności w Amsterdam Trade Bank przez około trzy lata, starszym audytorem ds. ryzyka w Royal Bank of Scotland i zajmowała różne stanowiska w zakresie zgodności z przepisami AML w ABN AMRO Bank w Holandii przez około siedem lat.

Yevgeniya była współzałożycielką holenderskiego oddziału Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS) w 2011 roku i pełniła funkcję jego przewodniczącej przez dziesięć lat. Yevgeniya jest członkiem ACAMS i Holenderskiego Stowarzyszenia Urzędników ds. Zgodności (VCO) i jest częstym prelegentem na forach branżowych. Ponadto Yevgeniya pracuje jako wolontariusz na rzecz społeczności ukraińskiej mieszkającej w Holandii.

Yevgeniya ukończyła studia prawnicze w zakresie prawa cywilnego na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Handlu i Ekonomii (Ukraina), uzyskała międzynarodowy dyplom zgodności ICA z wyróżnieniem (Manchester Business School, Wielka Brytania) oraz certyfikaty Advanced CAMS – Risk Management i CGSS od ACAMS.