Blue Phoenix Group

Blue Phoenix Group støtter sektoren for energi fra affald (EfW) med en alternativ, bæredygtig løsning til den bundaske, der bliver tilbage efter affaldsforbrænding.

Virksomheden genanvender asken, udvinder forskellige metaller og leverer en del af asken til byggeindustrien til genbrug.

Sammen med Waterland har virksomheden udviklet sig til en global aktør med mere end 20 askebehandlingsanlæg, og den er leverandør af integrerede løsninger til affaldsbehandlingsvirksomheder.

Yderligere oplysninger på: www.bluephoenix-group.com