En Waterland-investering er aldrig en tilfældighed

Den er resultatet af en bevidst proces, der er bygget op for at identificere unikke virksomheder og ambitiøse ledelsesteams, med overbevisende langsigtede vækstudsigter. Vi fokuserer nemlig ikke på at købe og sælge virksomheder, men snarere på at støtte førende organisationer, der skaber bæredygtig vækst og er med til at forme deres brancher.

Det betyder, at vi tager os tid til at lære en virksomhed og dens medarbejdere at kende. Vi undersøger markedet og branchen, virksomhedens potentiale og muligheder, og vil forstå organisationens ambitioner som helhed. Når vi kaster os ud i at lære en virksomhed at kende, gør vi det helhjertet og vi gør alt hvad der står i vores magt, for at opnå succes. På den måde skaber vi værdi; ikke kun for os selv, men også for den virksomhed, vi investerer i, og dens interessenter.

Investeringstemaer

Vi har altid fokuseret på et klart sæt makroøkonomiske temaer, der driver langsigtede ændringer i virksomhedernes og forbrugernes adfærd. Disse temaer guider os til markeder, der har et solidt økonomisk fundament og viser potentiale for langsigtet vækst. Inden for hvert tema investerer vi i en lang række virksomheder, der omsætter dette solide fundament til stærke forretningsområder.

Den aldrende befolkning

Intet er mere værdifuldt for os end vores helbred. Den forventede levetid stiger fortsat, forbrugerne sætter deres sundhed og velvære i højsædet, og antallet af ældre mennesker vokser fortsat. Denne kombination af demografiske og forbrugermæssige udviklinger giver næring til nye behov. Waterland investerer i virksomheder, der leverer produkter, tjenester og løsninger, der opfylder disse behov.

Digitalisering og Outsourcing

I vores komplekse verden giver outsourcing virksomhederne mulighed for at fokusere på deres kerneaktiviteter. Digitalisering hjælper med at automatisere, optimere og differentiere interne og eksterne processer og skaber nye måder at interagere med forbrugeren på. Waterland støtter virksomheder, der træder ind i fremtiden og bidrager til optimering af drift af andre virksomheder.

Fritid og velvære

Tiden er knap, og folk er mere og mere bevidste om, hvordan de bruger den. Som følge heraf ønsker et stigende antal forbrugere at få mere fritid. Waterland investerer i virksomheder, der hjælper forbrugerne med at maksimere livskvaliteten og højne deres velbefindende.

Bæredygtighed

Det er afgørende for de økosystemer, samfund og den planet, vi er afhængige af, at forureningen mindskes og forbruget af naturressourcer og energi reduceres. Det er regeringer, virksomheder og forbrugere meget bevidste om. Denne bevidsthed skaber plads til produkter og tjenester, der fokuserer på bæredygtighed.

Aktivt samarbejde

Succesfuldt iværksætteri og ambitiøs vækst, kræver et tæt samarbejde mellem virksomhedens ledelsesteam og vores team.

En strategisk vækstplan for virksomheden er altid det første skridt. Derved opnåes en fælles vision for virksomhedens fremtid, som udarbejdes af vores team i Waterland og virksomhedens ledere og interessenter. Strategien danner en klar ramme for det fremtidige samarbejde, som opretholdes af både Waterland og ledelsesteamet.

Iværksætterånd, branchekendskab, finansielle ressourcer, ambitioner og teamwork, skaber tilsammen fantastiske resultater.

Med Waterland ombord kan vi fortsætte vores vækst og introducere nye innovative produkter til radarproducenter og operatører over hele verden.

Luc Switten – CEO hos Intersoft Electronics

Buy-and-build

Vi støtter aktivt virksomheden i at gennemføre deres vækst-strategi, ofte ved at kombinere organisk vækst med målrettede opkøb. Disse “add-on”-opkøb er ikke så meget et mål som en katalysator, der fremskynder rejsen mod det endelige mål: Vækst og succes. Add-on-opkøb integreres i platformvirksomheden for at styrke virksomhedens position og skabe muligheder for at vokse og tiltrække nye talenter.