Een Waterland-investering is nooit toevallig

Eerder het resultaat van een bewust proces dat ontworpen is om uitzonderlijke bedrijven en ambitieuze managementteams uit de massa te pikken. Een proces dat tot opvallende groei op lange termijn leidt. We focussen immers niet op het kopen en verkopen van bedrijven, maar eerder op het ondersteunen van topbedrijven die duurzame groeien en hun stempel op hun sectoren drukken.

Dat betekent dat we de tijd nemen om een bedrijf en de mensen binnenin te leren kennen. We nemen de markt en de sector onder de loep, bestuderen het potentieel en de opportuniteiten en begrijpen de ambities van de organisatie. Want als we springen, doen we dat met hart en ziel en geven we 200% om succes te boeken. Zo creëren we waarde voor het bedrijf waar we in investeren en haar stakeholders.

Investerings-thema’s

We houden ons al jaren aan een duidelijk afgelijnde set macro-economische thema’s, waarin we langdurige veranderingen in het bedrijf en het gedrag van de consument stimuleren. Deze thema’s leiden ons naar markten die een stevige economische basis hebben en het potentieel voor groei op lange termijn vertonen. Binnen elk thema investeren we in uiteenlopende bedrijven die die stevige basis omzetten in sterke organisaties.

Vergrijzing

Niets is belangrijker dan onze gezondheid. De levensverwachting blijft groeien, consumenten maken van hun gezondheid en welzijn prioriteiten en de hoeveelheid ouderen blijft groeien. Deze combinatie van demografische en consument-gebonden evoluties leidt tot nieuwe noden. Waterland investeert in bedrijven die producten, diensten en oplossingen aanbieden om die noden op te vangen.

Digitalisatie & Outsourcing

In onze complexe wereld helpt outsourcing bedrijven te focussen op hun kernactiviteiten. Digitalisatie helpt interne en externe processen te automatiseren, optimaliseren en differentiëren. Bovendien creëert het nieuwe manieren om de interactie met de consument aan te gaan. Waterland ondersteunt organisaties die naar de toekomst kijken en andere bedrijven vlotter helpen opereren.

Vrije tijd en welzijn

Tijd is schaars, en mensen gaan er bewuster mee om. Daardoor zijn steeds meer consumenten op zoek naar een betere invulling van hun vrije tijd. Waterland investeert in bedrijven die de consument helpen de levenskwaliteit te maximaliseren en hun welzijn te verbeteren.

Duurzaamheid

Vervuiling en het verbruik van natuurlijke middelen en energie minimaliseren is essentieel voor de ecosystemen, maatschappij en planeet waar we allemaal afhankelijk van zijn. Regeringen, bedrijven en consumenten zijn zich daar heel bewust van. Dat bewustzijn maakt ruimte voor producten en diensten die op duurzaamheid focussen.

Actieve samenwerking

Succesvol ondernemerschap én een ambitieus groeipad najagen vergt een nauwe samenwerking tussen het management van een bedrijf en onze teams.

Een strategisch groeiplan voor de onderneming is altijd de eerste stap. Dat stippelt de gedeelde toekomstvisie voor het bedrijf uit en wordt door onze Waterland-teams opgezet, in samenwerking met de belangrijkste leiders en stakeholders van de organisatie. Het voorziet een duidelijk kader voor de toekomstige samenwerking, en wordt door zowel Waterland als het managementteam gerespecteerd.

Wanneer ondernemerschap, kennis van de sector, financiële middelen en ambitie elkaar ontmoeten, leidt synergetisch teamwerk naar uitzonderlijke resultaten.

Met Waterland aan boord kunnen we ons groeipad verder zetten en innovatieve producten introduceren bij radarfabrikanten en -operatoren, wereldwijd.

Luc Switten – CEO van Intersoft Electronics

Buy-and-build

We bieden actieve ondersteuning zodat het bedrijf het strategisch groeiplan kan uitvoeren, vaak in combinatie met organische groei en gerichte acquisities. Deze “add-on” acquisities zijn niet zozeer het doel, maar eerder de katalysator om de weg naar het ultieme doel van groei en succes te versnellen. Add-on acquisities worden geïntegreerd in de platformorganisatie om de positie van het bedrijf te versterken en kansen te creëren om te groeien en nieuw talent aan te trekken.