Inwestycja Waterland nigdy nie jest przypadkowa

Jest wynikiem świadomego procesu, który ma na celu wyłonienie wyjątkowych firm i ambitnych zespołów zarządzających, z perspektywami długoterminowego wzrostu. W końcu nie skupiamy się na kupowaniu i sprzedawaniu firm, ale raczej na wspieraniu wiodących organizacji, które generują zrównoważony wzrost i pomagają kształtować swoje branże.

Oznacza to, że poświęcamy czas na poznanie firmy i jej pracowników, badając rynek i branżę, analizując jej potencjał i możliwości oraz rozumiejąc ambicje całej organizacji. Jeżeli się angażujemy, angażujemy się całym sercem, robiąc wszystko, co w naszej mocy, by osiągnąć sukces. W ten sposób tworzymy wartość — dla siebie, ale także dla firmy, w którą inwestujemy i jej interesariuszy.

Tematy inwestycyjne

Zawsze koncentrowaliśmy się na jasnym zestawie tematów makroekonomicznych, które powodują długoterminowe zmiany w zachowaniach firm i konsumentów. Te tematy kierują nas na rynki, które mają solidne podstawy ekonomiczne i wykazują potencjał długoterminowego wzrostu. W ramach każdego tematu inwestujemy w wiele różnych firm, które przekształcają te solidne podstawy w silne przedsiębiorstwa.

Starzejąca się populacja

Nic nie jest dla nas cenniejsze niż nasze zdrowie. Średnia długość życia wciąż rośnie, konsumenci stawiają swoje zdrowie i samopoczucie na pierwszym miejscu, a liczba osób starszych wciąż rośnie. Ta kombinacja zmian demograficznych i konsumenckich wywołuje nowe potrzeby. Waterland inwestuje w firmy, które dostarczają produkty, usługi i rozwiązania pozwalające je zaspokoić.

Digitalizacja i Outsourcing

W naszym złożonym świecie outsourcing pozwala firmom skupić się na ich podstawowej działalności. Digitalizacja pomaga zautomatyzować, zoptymalizować i zróżnicować procesy wewnętrzne i zewnętrzne oraz tworzy nowe sposoby interakcji z konsumentami. Waterland wspiera organizacje, które wkraczają w przyszłość i pomagają innym firmom działać sprawniej.

Wypoczynek i dobre samopoczucie

Czasu jest mało, a ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jak go spędzają. W związku z tym coraz większa liczba konsumentów chce mieć więcej czasu wolnego. Waterland inwestuje w firmy, które pomagają konsumentom zmaksymalizować jakość życia i poprawić ich samopoczucie.

Zrównoważony rozwój

Zmniejszanie zanieczyszczeń oraz ograniczanie zużycia zasobów naturalnych i energii ma kluczowe znaczenie dla ekosystemów, społeczności i planety, na której polegamy. Rządy, firmy i konsumenci są tego bardzo świadomi. Ta świadomość tworzy przestrzeń dla produktów i usług, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju.

Aktywna współpraca

Skuteczna przedsiębiorczość przy jednoczesnej realizacji ambitnej ścieżki rozwoju, wymaga ścisłej współpracy między zespołem kierowniczym firmy a naszymi zespołami.

Pierwszym krokiem jest zawsze strategiczny plan rozwoju firmy. Określa on wspólną wizję przyszłości firmy i jest tworzony przez nasze zespoły w Waterland oraz kluczowych liderów i interesariuszy firmy. Stanowi ona jasne ramy dla przyszłej współpracy, które są utrzymywane zarówno przez Waterland, jak i zespół liderów.

Gdy przedsiębiorczość, znajomość branży, zasoby finansowe i ambicja łączą się ze sobą, synergiczna praca zespołowa wyzwala wyjątkowe rezultaty.

„Z Waterland na pokładzie możemy kontynuować naszą trajektorię wzrostu, wprowadzając nowe innowacyjne produkty dla producentów radarów i operatorów na całym świecie”.

Luc Switten – CEO, Intersoft Electronics

Strategia rozwoju buy-and-build

Aktywnie wspieramy firmę w realizacji strategicznego planu rozwoju, często łącząc wzrost organiczny z celowymi przejęciami. Te „dodatkowe” przejęcia nie są celem, ale katalizatorem przyspieszającym podróż do ostatecznego celu: wzrostu i sukcesu. Przejęcia dodatkowe są integrowane z platformą firmy, aby wzmocnić jej pozycję i stworzyć możliwości rozwoju oraz przyciągnąć nowe talenty.