Wspieranie zrównoważonego wzrostu

Każdą inwestycję postrzegamy jako proces współpracy. Wymaga ona wysiłku zarówno ze strony zarządu firmy, jak i Waterland, co oznacza, że będziemy aktywnie współpracować przy tworzeniu strategicznego planu rozwoju firmy. Razem utorujemy drogę do sukcesu.

Na Twoich warunkach

Jakie są cele, które stawiasz przed swoją organizacją? Gdzie sięgają Twoje ambicje? Wspólnie zastanowimy się, co chcesz osiągnąć. Nasi eksperci pomogą Ci to osiągnąć szybciej. Jeśli oznacza to konieczność wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych lub technologicznych, pomożemy Ci to zrobić. Jeśli oznacza to, że chcesz dokonać dodatkowych zakupów, to również w tym Cię poprowadzimy.

Nasi eksperci są elastyczni i posiadają szeroką wiedzę, która pomoże Ci w realizacji Twoich ambicji.

Strategia i działanie

Intensywna współpraca

Zanim zaczniemy działać, tworzymy strategiczny plan rozwoju. Plan ten zazwyczaj szczegółowo opisuje naszą wizję strategii kupna i budowy oraz rozwoju organicznego, składając się z dwóch części. Strategia ta zapewnia jasne ramy dla naszej współpracy, dzięki czemu wszyscy są zgodni co do zasad działania.

Po zainwestowaniu w firmę aktywnie wspieramy zarząd w realizacji wcześniej ustalonej strategii rozwoju. Podczas gdy, Ty dbasz o to, by codzienne operacje Twojej firmy przebiegały bez zakłóceń, my dodajemy Ci bodźce w postaci strategicznych pomysłów i operacyjnego know-how. Pomagamy Ci szybciej zrealizować Twoje ambicje.

W ramach naszego wsparcia operacyjnego pomagamy naszym klientom znaleźć odpowiednie kontakty, przeprowadzić najbardziej interesujące transakcje, dokonać dodatkowych przejęć i działać na ich rzecz na każdym kroku.

Przede wszystkim ludzie

Połączenie przedsiębiorczości, zasobów finansowych i growth equity, zawsze owocuje silną i synergiczną pracą zespołową. Nasze bogate doświadczenie w zakresie wzrostu kapitału, dało nam poczucie tego, co działa i stawia nas w doskonałej pozycji, aby pomóc Ci w zrównoważonym rozwoju.

Wierzymy jednak, że projekt private equity może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy zaczniemy od zaufania i świetnej pracy zespołowej. Z tego powodu kładziemy duży nacisk na dobór zespołu odpowiedniego dla Twojej branży i biznesu. Ponadto pracujemy w środowisku opartym na współpracy, więc możesz mieć pewność, że nasi eksperci są otwarci i gotowi do inspirowania się Tobą, ale są również gotowi dać Ci narzędzia i wiedzę, których potrzebujesz, by odnieść sukces.

„Nasza współpraca z Waterland, opiera się na szczerości i przejrzystości oraz zdolności do wspólnej pracy nad wspólną wizją. Profesjonalizm, wiedza i wsparcie zespołu Waterland są kluczowe dla wspólnego sukcesu”.

Maarten De Roos, CEO Circular IT Group

Unikalna metodologia

Nasza strategia jest dostosowana do potrzeb i sytuacji naszych spółek portfelowych i opiera się na trzech głównych filarach:

Proaktywne pozyskiwanie transakcji

W Waterland aktywnie poszukujemy możliwości, które odpowiadają naszej wizji. Tę samą filozofię stosujemy w spółkach naszego portfela, pomagając im w rozwoju poprzez proaktywne wyszukiwanie transakcji, które odpowiadają ich wartościom i potrzebom. Waterland może odegrać kluczową rolę we wspieraniu firm w przyspieszonym rozwoju poprzez konsolidację, zapewniając kapitał na ekspansję, wiedzę oraz proaktywne i praktyczne wsparcie strategiczne i operacyjne.

Dostosowane do potrzeb i elastyczność

Częścią sukcesu naszej strategii jest jej elastyczność. Jak nikt inny rozumiemy, że branże i świat zmieniają się każdego dnia. Zrozumienie to sprawia, że uważnie obserwujemy wyniki, stale mierząc rezultaty i wpływ naszych działań. Dzięki temu, w razie potrzeby możemy dostosować naszą strategię.

Strategia rozwoju buy-and-build

W ramach naszej strategii rozwoju buy-and-build włączamy dodatkowe przejęcia do naszych spółek portfelowych. W ten sposób staramy się rozszerzyć klaster inwestycyjny na większą skalę, wzmacniając tym samym pozycję rynkową spółki portfelowej.