ESG w Waterland

Zrównoważony rozwój środowiskowy, odpowiedzialność społeczna i dobre zarządzanie (ESG) są ważnymi aspektami strategii i działalności Waterland. Jako długoterminowy inwestor i aktywny udziałowiec europejskich spółek, naszym obowiązkiem jest skuteczne zarządzanie ryzykiem i możliwościami ESG w całym cyklu inwestycyjnym.

ESG w naszych procesach inwestycyjnych

Naszą misją jest inwestowanie w spółki i pomaganie im w skutecznym i zrównoważonym osiąganiu ambicji wzrostu, a w rezultacie tworzenie wartości dla naszych inwestorów i społeczeństwa.

Wdrażamy aspekty ESG na wszystkich etapach naszego procesu inwestycyjnego, w tym w procesie selekcji nowych inwestycji i aktywnego angażowania się w ESG naszych spółek portfelowych od momentu inwestycji do wyjścia z inwestycji.

 

ESG w akcji

 • Niemcy

  Carton Group

  Carton Group (CG) to niemiecki producent pudełek składanych, który koncentruje się na wysoce konfigurowalnych małych i średnich jednostkach, dostarczanych w…

  Czytaj więcej
 • Niemcy

  MEDIAN

  MEDIAN jest wiodącym dostawcą rehabilitacji opartej na wartościach w Niemczech o szerokim zasięgu geograficznym, koncentrującym się głównie na neurologii, opiece…

  Czytaj więcej
Aby wzmocnić nasze zaangażowanie, od 2014 r. jesteśmy sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Nasza Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania dotyczy wszystkich funduszy zarządzanych przez Waterland oraz wszystkich powiązanych platform i spółek. Odzwierciedla ona nasze zwiększone zaangażowanie i ambicje w zakresie wyników ESG we wszystkich aspektach naszej działalności.

Uważam, że bardzo interesujące jest przenoszenie naszych spółek portfelowych na wyższy poziom w zakresie ESG, przy jednoczesnym ambitnym rozwijaniu ich na nowe wyżyny.

Tomas Simons, Managing Partner oraz ESG Chairman

ESG w naszych własnych działaniach

Mając biura i pracowników w całej Europie, w pełni zintegrowaliśmy aspekty ESG w naszej firmie. Stawiamy sobie ambitne cele zgodne z kluczowymi politykami, takimi jak Science Based Targets, i nieustannie pracujemy nad poprawą naszych wyników jako odpowiedzialnego inwestora.

Waterland jest przekonany, że skuteczne odpowiedzialne inwestowanie zależy w dużej mierze od wiedzy i przekonań osób wdrażających proces inwestycyjny. Dlatego Waterland zobowiązuje się do przyciągania podobnie myślących osób, rozwoju talentów i wspierania organizacji uczącej się, tak aby wszystkie nasze działania były zgodne z naszymi wartościami zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie ESG i ład korporacyjny

Działania i zobowiązania Waterland w zakresie ESG są zarządzane przez wewnętrzny zespół ESG i nadzorowane przez wiele komitetów składających się z członków naszej organizacji z różnych środowisk.

Jednym z tych komitetów jest wielofunkcyjny komitet ESG, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie wdrażania naszej odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej, doradzanie zarządowi w kwestiach ESG i promowanie wyników Waterland w zakresie ESG.

Wykorzystując naszą wspólną wiedzę i ściśle współpracując z naszymi spółkami portfelowymi, tworzymy wartość i napędzamy pozytywne zmiany.