MEDIAN & Waterland

Tworzenie europejskiego lidera usług rehabilitacyjnych i zdrowia psychicznego

Historia MEDIAN sięga 2011 roku, kiedy to Waterland przejął dostawcę usług rehabilitacyjnych, RHM, z 20 placówkami i przychodami w wysokości około 75 mln euro. W 2015 roku Waterland połączył RHM z Median Kliniken i stworzył MEDIAN. Mając wizję zbudowania firmy, która oferuje najwyższą jakość usług w oparciu o silną bazę szpitali, najlepszy w swojej klasie model operacyjny i możliwości cyfrowe, Waterland realizował strategię “buy & build”, dokonując ponad 20-krotnych przejęć, tworząc w ten sposób wiodącego europejskiego dostawcę usług rehabilitacyjnych i zdrowia psychicznego z około 430 placówkami i przychodami w wysokości 2 mld EUR (>25x od momentu powstania).

MEDIAN w zarysie

MEDIAN jest wiodącym dostawcą rehabilitacji opartej na wartościach w Niemczech o szerokim zasięgu geograficznym, koncentrującym się głównie na neurologii, opiece pooperacyjnej, a także opiece psychiatrycznej i uzależnieniach, co stanowi około 85% jego przychodów. MEDIAN jest zdecydowanym liderem rynku prywatnego na niemieckim rynku rehabilitacji stacjonarnej o wartości około 10 miliardów euro, z ponad 10% udziałem w rynku pod względem liczby łóżek. Firma zajmuje pierwsze miejsce na rynku w Niemczech w swoich głównych liniach usług, a mianowicie w neurologii, ortopedii i kardiologii, rehabilitacji psychicznej i uzależnień oraz socjoterapii.

W styczniu 2021 r. Waterland przejął Priory, jednego z największych dostawców świadczeń behawioralnej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, w celu połączenia go z MEDIAN, aby stworzyć wiodącego dostawcę usług rehabilitacyjnych i zdrowia psychicznego w Europie, z niekwestionowaną pozycją lidera na swoich głównych rynkach. Priory specjalizuje się w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień, co stanowi około 75% jej przychodów. Priory jest największym niezależnym dostawcą usług w zakresie opieki psychiatrycznej, a także największym dostawcą opieki stacjonarnej dla dorosłych w Wielkiej Brytanii pod względem liczby łóżek.

Grupa prowadzi ponad 430 placówek w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zatrudniając ponad 30 000 pracowników i generując około 2 mld euro przychodów.

Wizja

Celem Grupy jest pomoc pacjentom i użytkownikom usług w uczestniczeniu w życiu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług, począwszy od silnej bazy szpitali, a skończywszy na kontinuum wybranych usług ambulatoryjnych i cyfrowej opieki pooperacyjnej, zarządzanych z jednego źródła.

Zespół zarządzający dąży do współpracy z systemem opieki zdrowotnej w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Grupa dąży do oferowania najwyższej jakości terapii pacjentom i użytkownikom usług, koncentrując się na swoich najsilniejszych obszarach, dzieląc się najlepszymi praktykami i rozwijając innowacyjną medycynę i opiekę w całej Grupie w oparciu o zintegrowaną bazę danych badawczych.

Kierownictwo przewiduje, że mierzone wyniki wszystkich placówek znajdą się w górnym kwartylu na odpowiednich rynkach poprzez ciągłe koncentrowanie się na jakości poprzez mierzenie i komunikowanie standardu opieki Grupy na całej ścieżce.

Ważnym celem Grupy jest osiągnięcie pozycji lidera cyfrowej opieki pooperacyjnej. Firma dąży do zaoferowania każdemu pacjentowi cyfrowego programu monitorowania opłacanego przez ubezpieczycieli w celu rozszerzenia usług w procesie powrotu do zdrowia.

Aby stać się pracodawcą z wyboru dla najlepszych specjalistów medycznych w branży, Grupa oferuje pracownikom i personelowi najlepsze środowisko pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Poprzez dalszą ekspansję geograficzną Grupa zamierza rozwijać się i aktywnie konsolidować swoje istotne rynki.

Strategia “buy-and-build”

Odkąd Waterland stał się udziałowcem, MEDIAN nabył i zintegrował >25 klinik i grup klinik. Czyniąc to, MEDIAN dąży do osiągnięcia najwyższych standardów jakości w zakresie rehabilitacji medycznej i dokonuje znaczących inwestycji w zabiegi, dodatkowy personel, digitalizację procesów i modernizację budynków klinik.

Dzięki wsparciu Waterland, MEDIAN planuje kontynuować konsolidację europejskiego rynku rehabilitacji, zarówno pod względem rozwoju obecności regionalnej, jak i świadczenia dodatkowych specjalistycznych usług medycznych. Ponadto MEDIAN dąży do dalszej integracji ścieżek pacjentów i jeszcze większego wdrożenia medycyny opartej na dowodach w ramach swoich usług terapeutycznych.

Redukcja emisji CO2 o 25% do 2025 r.

MEDIAN uruchomił inicjatywy redukcji emisji CO2 zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii. Od 2021 r. MEDIAN zmniejszył swoją bezpośrednią i pośrednią emisję CO2 o 5 punktów procentowych rocznie.

Kluczowe inicjatywy mające na celu osiągnięcie celów redukcji emisji CO2 obejmują:

  1. Instalację elektrociepłowni (25 jest już zainstalowanych i działa, a kolejnych 20 jest planowanych do 2025 r.)
    Instalacja systemów fotowoltaicznych na dachach
  2. Zastąpienie połowy floty pojazdów MEDIAN pojazdami elektrycznymi
  3. Wymiana konwencjonalnego oświetlenia na LED
  4. Renowacja energetyczna budynków związana z lokalizacją (np. izolacja elewacji, wymiana okien)
  5. Różne środki techniczne (np. instalacja inteligentnego sterowania ogrzewaniem, sterowanie pompami i wentylacją).
  6. Ponadto MEDIAN opracowuje obecnie koncepcję kliniki wolnej od emisji CO2.

Lepsza opieka zdrowotna poprzez poprawę jakości medycznej

Jakość jest w centrum wszystkich działań w MEDIAN. Ciągłe pomiary jakości, ciągłe inicjatywy doskonalące i silna kultura jakości zapewniają, że MEDIAN nadal dostarcza ponadrynkową jakość w obu krajach.

W Niemczech MEDIAN stosuje pomiar jakości funduszy emerytalnych do jakości terapii i zapewniał średnio 95 na 100 możliwych punktów jakości w 2021 roku. Jest to znacznie powyżej średniej rynkowej. Wszystkie dane dotyczące jakości są generowane automatycznie i odzwierciedlane w pulpitach nawigacyjnych, które są wykorzystywane na wszystkich poziomach organizacji do ciągłego doskonalenia jakości.

Priory, podobnie jak MEDIAN, ma kulturę ciągłego doskonalenia jakości, która jest uznawana za wyższą od krajowego poziomu odniesienia z organami regulacyjnymi o 4,3% w szpitalach (82,3% dobrych / zgodnych lub lepszych), 5,5% w specjalistycznych domach opieki (90,5% dobrych / zgodnych lub lepszych) i 15% we wspieraniu zakwaterowania, które jest w 100% dobre lub zgodne. Jakość jest mierzona za pomocą wielu wskaźników KPI i weryfikowana co miesiąc.

W ostatnich latach MEDIAN wprowadził już wykorzystanie wyników medycznych do pomiaru wyników pacjentów we wszystkich przypadkach. Aplikacja MEDIAN umożliwia specyficzny dla konkretnego wskazania pomiar wyników zgłaszanych przez pacjentów, który jest wykorzystywany do poprawy jakości w izbach lekarskich. Podczas gdy Priory już w przeszłości kładło duży nacisk na jakość i dokonuje pewnych pomiarów wyników w zakresie zdrowia psychicznego i opieki społecznej, w nadchodzących latach zostanie to jeszcze bardziej wzmocnione.

Wkład w społeczeństwo w czasach kryzysu

Kiedy Covid uderzył w niemiecki system opieki zdrowotnej, MEDIAN był pierwszym dostawcą opieki zdrowotnej, który opracował rehabilitację po covidową i długotrwałą, aby upewnić się, że osoby najbardziej dotknięte chorobą znajdą drogę powrotną do dobrego zdrowia. Z ponad 5.000 leczonych pacjentów, MEDIAN jest największym dostawcą rehabilitacji po/długoterminowej w Europie.

Oprócz wiedzy medycznej, MEDIAN zaoferował również zakwaterowanie osobom najbardziej dotkniętym katastrofą powodziową w 2021 roku. Podobnie MEDIAN oferuje bezpłatnie 100 miejsc terapeutycznych dla ukraińskich rannych w wojnie i dzieci, które straciły rodziców. Liczne inicjatywy lokalne są wspierane logistycznie i materialnie. Ponadto MEDIAN oferuje łóżka dla uchodźców z Ukrainy.

Dobre zarządzanie oznacza dobrą zgodność

MEDIAN oznacza uczciwość i uczciwą grę (fair play) na rynku. W obu krajach, Wielkiej Brytanii i Niemczech, MEDIAN tworzy roczne raporty zgodności, które w przejrzysty sposób wymieniają wszystkie wyzwania i rozwiązania.