MEDIAN & Waterland

Skabelse af Europas førende inden for rehabilitering og mental sundhed

MEDIANs historie går tilbage til 2011, hvor Waterland opkøbte RHM, en udbyder af rehabiliteringstjenester med 20 faciliteter og en omsætning på ca. 75 mio. euro. I 2015 fusionerede Waterland RHM med Median Kliniken og skabte MEDIAN. Med visionen om at opbygge en virksomhed, der tilbyder ydelser af højeste kvalitet baseret på en stærk base af hospitaler, en best-in-class driftsmodel og digitale muligheder, forfulgte Waterland en Buy- & Build-strategi med >20x opkøb og skabte dermed Europas førende udbyder af rehabilitering og mentale sundhedsydelser med ca. 430 faciliteter og € 2 mia. i omsætning (>25x siden starten).

MEDIAN i overblik

MEDIAN er en førende udbyder af værdibaseret rehabilitering i Tyskland med bred geografisk dækning, primært med fokus på neurologi, postakut pleje samt mental- og afhængighedspleje, som repræsenterer ca. 85 % af omsætningen. MEDIAN er den klare private markedsleder på det tyske døgnrehabiliteringsmarked på ca. 10 mia. euro med en markedsandel på mere end 10 % målt på sengepladser. Virksomheden har markedsposition nr. 1 i Tyskland på tværs af sine vigtigste servicelinjer, nemlig neurologi, postakut ortopædi og kardiologi, mental samt misbrugsrehabilitering og socioterapi.

I januar 2021 opkøbte Waterland Priory, en af de største udbydere af adfærdsmæssige sundhedsydelser i Storbritannien, for at kombinere det med MEDIAN og skabe den førende udbyder af rehabilitering og mental sundhed i Europa med ubestridt lederskab på sine kernemarkeder. Priory er specialiseret i mental- og afhængighedspleje, som udgør ca. 75 % af omsætningen. Priory er den største uafhængige udbyder af mental sundhedspleje og den største udbyder af døgnpleje til voksne i Storbritannien målt på sengekapacitet.

Koncernen driver over 430 institutioner i Tyskland og Storbritannien med over 30.000 ansatte, der genererer ca. 2 mia. euro i omsætning.

Vision

Koncernens mål er at hjælpe patienter og brugere med at deltage i livet ved at levere tjenester af højeste kvalitet, fra en stærk base af hospitaler til et kontinuum af udvalgte ambulante og digitale efterbehandlingstjenester, der alle styres fra én hånd.

Ledelsesteamet sigter mod at samarbejde med sundhedssystemet i hvert land, de opererer i. Gruppen sigter mod at tilbyde patienter og brugere behandling af højeste kvalitet ved at fastholde fokus på sine stærkeste områder, dele bedste praksis og udvikle innovativ medicin og pleje på tværs af gruppen baseret på dens integrerede forskningsdatabase.

Ledelsen forestiller sig, at de målte resultater for alle faciliteter skal ligge i den øverste kvartil på deres relevante markeder gennem løbende fokus på kvalitet ved at måle og kommunikere koncernens standard for pleje gennem hele forløbet.

Et vigtigt mål for koncernen er at blive førende inden for digital efterbehandling. Virksomheden sigter mod at tilbyde alle patienter et digitalt opfølgningsprogram, der betales af forsikringsselskaber, for at udvide tjenesterne i løbet af helbredelsesprocessen.

For at etablere sig som den foretrukne arbejdsgiver for de bedste læger i sektoren, tilbyder koncernen medarbejdere og personale det bedste arbejdsmiljø og professionelle udviklingsmuligheder.

Ved yderligere at udvide sit geografiske fodaftryk har koncernen til hensigt at vokse og aktivt konsolidere sine relevante markeder.

Buy-and-build strategi

Siden Waterland blev aktionær, har MEDIAN opkøbt og integreret >25 klinikker og klinikgrupper. Samtidig sigter MEDIAN mod at opnå de højeste kvalitetsstandarder inden for medicinsk rehabilitering og foretager betydelige investeringer i behandlinger, yderligere personale, digitalisering af processer og modernisering af klinikbygninger.

Med støtte fra Waterland planlægger MEDIAN at fortsætte konsolideringen af det europæiske rehabiliteringsmarked, både med hensyn til udvikling af den regionale tilstedeværelse og levering af yderligere medicinske specialtjenester. Derudover sigter MEDIAN mod yderligere at integrere patientforløb og implementere evidensbaseret medicin endnu mere som en del af sine behandlingstjenester.

Reduktion af CO2-udledningen med 25% inden 2025

MEDIAN har lanceret CO2-reduktionsinitiativer i både Tyskland og Storbritannien. Fra 2021 vil MEDIAN reducere sine direkte og indirekte CO2-udledninger med 5 procentpoint om året.
De vigtigste initiativer til at nå CO2-reduktionsmålene omfatter:

  1. Installation af kombinerede varme- og kraftværker (25 er allerede installeret og i drift, og yderligere 20 er planlagt inden 2025).
    Installation af fotovoltaiske systemer på tage
  2. Udskiftning af halvdelen af MEDIANs køretøjsflåde med elektriske køretøjer
  3. Udskiftning af konventionel belysning med LED
  4. Stedsrelateret energirenovering af bygningskroppe (f.eks. facadeisolering, vinduesudskiftning)
  5. Forskellige tekniske foranstaltninger (f.eks. installation af intelligent varmestyring, pumpestyring og ventilation)

Derudover er MEDIAN i gang med at udvikle konceptet for en CO-2-emissionsfri klinik.

Bedre sundhedspleje ved at forbedre den medicinske kvalitet

Kvalitet er kernen i alle aktiviteter hos MEDIAN. Kontinuerlige kvalitetsmålinger, løbende forbedringsinitiativer og en stærk kvalitetskultur sikrer, at MEDIAN fortsætter med at levere en kvalitet, der ligger over markedet i begge lande.

I Tyskland bruger MEDIAN kvalitetsmålingen for pensionskasser til behandlingskvalitet og leverer i gennemsnit 95 ud af 100 mulige kvalitetspoint i 2021. Det er betydeligt over markedsgennemsnittet. Alle kvalitetsdata genereres automatisk og afspejles i dashboards, der bruges på alle niveauer i organisationen til løbende kvalitetsforbedring.

Priory har i lighed med MEDIAN en kultur med løbende kvalitetsforbedringer, hvilket ses ved, at de ligger over det nationale benchmark med 4,3 % på hospitalerne (82,3 % Good/Compliant eller bedre), 5,5 % i de specialiserede plejehjem (90,5 % Good/Compliant eller bedre) og 15 % i Supported Living, som er 100 % Good eller compliant. Kvaliteten måles på tværs af en række KPI’er og gennemgås hver måned.

I de senere år har MEDIAN allerede introduceret brugen af medicinske scores til at måle patientresultater for alle indikationer. MEDIAN-appen muliggør indikationsspecifik måling af patientrapporterede resultater, som bruges til kvalitetsforbedring i de medicinske bestyrelser. Selvom Priory allerede tidligere har haft et stærkt fokus på kvalitet og foretager nogle resultatmålinger inden for mental sundhed og social pleje, vil dette blive yderligere styrket i de kommende år.

Bidrag til samfundet i krisetider

Da Covid ramte det tyske sundhedssystem, var MEDIAN den første sundhedsudbyder, der udviklede post-Covid og long-Covid rehabilitering for at sikre, at de, der var hårdest ramt af sygdommen, fandt deres vej tilbage til et godt helbred. Med mere end 5.000 behandlede patienter er MEDIAN den største udbyder af post/lang Covid-rehabilitering i Europa.

Ud over medicinsk ekspertise tilbød MEDIAN også indkvartering til dem, der blev hårdest ramt af oversvømmelseskatastrofen i 2021. På samme måde tilbyder MEDIAN 100 gratis terapipladser til ukrainske krigsskadede og børn, der har mistet deres forældre. Talrige lokale initiativer støttes med logistik og materialer. Sidst, men ikke mindst, tilbyder MEDIAN sengepladser til flygtninge fra Ukraine.

God regeringsførelse betyder god compliance

MEDIAN står for integritet og fair play på markedet. I begge lande, Storbritannien og Tyskland, udarbejder MEDIAN årlige compliance-rapporter, der gennemsigtigt viser alle udfordringer og løsninger.