MEDIAN & Waterland

Europa’s leider in revalidatie en geestelijke gezondheidszorg creëren

De geschiedenis van MEDIAN gaat terug tot 2011 toen Waterland RHM overnam, een revalidatiebedrijf met 20 vestigingen en een omzet van ongeveer 75 miljoen euro. In 2015 fuseerde Waterland RHM met Median Kliniken en creëerde MEDIAN. Met de visie om een bedrijf op te bouwen dat diensten van de hoogste kwaliteit biedt, gebaseerd op een sterke basis van ziekenhuizen, het beste operationele model in zijn klasse en digitale mogelijkheden, heeft Waterland een Buy- & Build-strategie gevolgd met >20x overnames, waardoor Europa’s toonaangevende aanbieder van revalidatie- en geestelijke gezondheidszorgdiensten ontstond, met ca. 430 instellingen en € 2 miljard aan inkomsten (>25x sinds de oprichting).

MEDIAAN in een oogopslag

MEDIAN is een toonaangevende aanbieder van waardegerichte revalidatie in Duitsland met een brede geografische dekking, voornamelijk gericht op neurologie, post-acute zorg en geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, die ongeveer 85% van de inkomsten vertegenwoordigen. MEDIAN is de duidelijke particuliere marktleider op de Duitse markt voor intramurale revalidatie van ongeveer 10 miljard euro met een marktaandeel van meer dan 10% in bedden. Het bedrijf heeft nummer 1 marktposities in Duitsland voor zijn belangrijkste diensten, namelijk neurologie, post-acute orthopedie & cardiologie, mentale revalidatie en verslavingsrevalidatie & sociotherapie.

In januari 2021 verwierf Waterland Priory, een van de grootste aanbieders van diensten op het gebied van gedragsgerelateerde gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, om het te combineren met MEDIAN en zo de toonaangevende aanbieder van diensten op het gebied van revalidatie en geestelijke gezondheidszorg in Europa te creëren, met onbetwist leiderschap in haar kernmarkten. Priory is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, wat ongeveer 75% van de inkomsten vertegenwoordigt. Priory is de grootste onafhankelijke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg en de grootste aanbieder van residentiële zorg voor volwassenen in het Verenigd Koninkrijk gemeten naar beddencapaciteit.

De Groep heeft meer dan 430 instellingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met meer dan 30.000 werknemers die samen ongeveer € 2 miljard aan inkomsten genereren.

Vision

The Group’s goal is to help patients and service users to participate in life by providing the highest quality services, starting from a strong base of hospitals to a continuum of selected outpatient and digital aftercare services managed all out of one hand.

Het managementteam streeft ernaar om samen te werken met het gezondheidszorgsysteem van elk land waar het actief is. De Groep streeft ernaar om patiënten en gebruikers van diensten een therapie van topkwaliteit te bieden, door zich te blijven concentreren op de gebieden waar de Groep het sterkst is, beste praktijken te delen en innovatieve geneeskunde en zorg te ontwikkelen binnen de Groep op basis van de geïntegreerde onderzoeksdatabase.

Het management streeft ernaar dat de gemeten resultaten van alle faciliteiten tot het topkwartiel in hun relevante markten behoren door zich voortdurend te richten op kwaliteit door de zorgstandaard van de Groep over het hele zorgtraject te meten en te communiceren.

Een belangrijk doel van de Groep is om toonaangevend te worden op het gebied van digitale nazorg. Het bedrijf streeft ernaar om elke patiënt een digitaal nazorgprogramma aan te bieden dat wordt betaald door verzekeringen, om zo de dienstverlening tijdens het herstelproces uit te breiden.

Om zich te vestigen als voorkeurswerkgever voor de beste medische professionals in de sector, biedt de Groep werknemers en medewerkers de beste werkomgeving en professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

Door haar geografische aanwezigheid verder uit te breiden, wil de Groep groeien en haar relevante markten actief consolideren.

Buy-and-build strategie

Sinds Waterland aandeelhouder is, heeft MEDIAN >25 klinieken en kliniekgroepen overgenomen en geïntegreerd. MEDIAN streeft daarbij naar de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van medische revalidatie en doet aanzienlijke investeringen in behandelingen, extra personeel, digitalisering van processen en modernisering van kliniekgebouwen.

Met de steun van Waterland is MEDIAN van plan om de consolidatie van de Europese revalidatiemarkt voort te zetten, zowel wat betreft de ontwikkeling van de regionale aanwezigheid als de levering van aanvullende medische specialistische diensten. Daarnaast wil MEDIAN de patiënttrajecten verder integreren en evidence-based geneeskunde nog meer implementeren als onderdeel van de behandelingsdiensten.

CO²-uitstoot met 25% verminderen tegen 2025

MEDIAN heeft CO2-reductie-initiatieven gelanceerd in zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2021 zal MEDIAN haar directe en indirecte CO2-uitstoot verminderen met 5 ppt per jaar.
De belangrijkste initiatieven om de CO2-reductiedoelstellingen te behalen zijn onder andere:

  1. Installatie van warmtekrachtkoppelingscentrales (er zijn er al 25 geïnstalleerd en in bedrijf, en nog eens 20 gepland voor 2025)
    Installatie van fotovoltaïsche systemen op daken
  2. Vervanging van de helft van het wagenpark van MEDIAN door elektrische voertuigen
  3. Vervanging van conventionele verlichting door LED
  4. Site-gerelateerde energierenovatie van gebouwschillen (bijv. gevelisolatie, vervanging van ramen)
  5. Diverse technische maatregelen (bijv. installatie van intelligente verwarmingsregeling, pompregeling en ventilatie)

Daarnaast ontwikkelt MEDIAN momenteel het concept voor een CO-2-emissievrije kliniek.

Betere gezondheidszorg door verbetering van de medische kwaliteit

Kwaliteit staat centraal bij alle activiteiten van MEDIAN. Voortdurende kwaliteitsmetingen, voortdurende verbeterinitiatieven en een sterke kwaliteitscultuur zorgen ervoor dat MEDIAN in beide landen bovengemiddelde kwaliteit blijft leveren.

In Duitsland gebruikt MEDIAN de kwaliteitsmeting van pensioenfondsen voor therapiekwaliteit en levert in 2021 gemiddeld 95 van de 100 mogelijke kwaliteitspunten. Dit is aanzienlijk boven het marktgemiddelde. Alle kwaliteitsgegevens worden automatisch gegenereerd en weergegeven in dashboards die op alle niveaus van de organisatie worden gebruikt voor continue kwaliteitsverbetering.

Priory heeft net als MEDIAN een cultuur van voortdurende kwaliteitsverbetering, wat tot uitdrukking komt in het feit dat Priory 4,3% boven de nationale benchmark ligt bij de toezichthouders in de ziekenhuizen (82,3% goed/conform of beter), 5,5% in de gespecialiseerde verpleeghuizen (90,5% goed/conform of beter) en 15% in begeleid wonen, dat 100% goed of conform is. De kwaliteit wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI’s en wordt maandelijks geëvalueerd.

In de afgelopen jaren heeft MEDIAN al het gebruik van medische scores geïntroduceerd om patiëntresultaten voor alle indicaties te meten. De MEDIAN app maakt indicatie-specifieke metingen van patiëntgerapporteerde uitkomsten mogelijk, die worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering in de medische raden. Priory heeft in het verleden al een sterke focus op kwaliteit gehad en doet al enige uitkomstmeting in de geestelijke gezondheidszorg en sociale zorg, maar dit zal de komende jaren verder worden versterkt.

Bijdrage aan de samenleving in tijden van crisis

Toen Covid het Duitse gezondheidssysteem trof, was MEDIAN de eerste zorgverlener die revalidatie na en na Covid ontwikkelde om ervoor te zorgen dat degenen die het zwaarst door de ziekte waren getroffen, hun weg naar een goede gezondheid terugvonden. Met meer dan 5.000 behandelde patiënten is MEDIAN de grootste aanbieder van revalidatie na/na Covid in Europa.

Naast medische expertise bood MEDIAN ook accommodatie aan de mensen die het zwaarst getroffen waren door de overstromingsramp in 2021. Ook biedt MEDIAN 100 gratis therapieplaatsen aan Oekraïense oorlogsgewonden en kinderen die hun ouders hebben verloren. Talrijke lokale initiatieven worden ondersteund met logistiek en materiaal. Tot slot biedt MEDIAN bedden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Goed bestuur betekent goede naleving

MEDIAN staat voor integriteit en eerlijk spel op de markt. In beide landen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, stelt MEDIAN jaarlijkse nalevingsrapporten op met een transparant overzicht van alle uitdagingen en oplossingen.