Carton Group

Waterland sigter mod at opbygge en europæisk kvalitets-, innovations- og serviceleder (“Carton Group”) på kartonemballagemarkedet ved at opkøbe og integrere stærke regionale og internationale kartonproducenter og udbydere af papiremballage. Carton Group er aktiv på et iboende voksende marked, da efterspørgslen efter bæredygtig emballage og især erstatningen af plastikbaseret emballage med papir baseret på regulatorisk push og forbrugertiltrækning er konstant stigende.

Carton Group tilbyder regionale og (inter)nationale kunder en klar merværdi gennem en omfattende portefølje af produkter og tjenester inden for kartonemballage og samtidig opfylder de højeste standarder med hensyn til efterbehandlingsgrad, kvalitet/skrotrater, fleksibilitet/lave minimumsordremængder og levering pålidelighed. Koncernens grundlæggende forretningsfilosofi er baseret på udvikling af innovative produkter drevet af kundernes krav, højeste produktionskvalitet og løbende investering i moderne maskineri og uddannelse af medarbejdere.

Carton Group blev initieret gennem opkøbet af foldekartonproducenten Leupold i august 2020 med base i Schwabach, Tyskland, som leverer til kunder i hele Europa, som en del af en successionsplan. Det er kendetegnet ved avancerede efterbehandlingsprodukter til personlig pleje og forbrugerelektronik, moderne maskiner og fleksibel såvel som effektiv produktion. I april 2021 var vi i stand til at tilføje et andet gruppemedlem – Strobel. Strobel er særligt kendetegnet ved et fokus på bæredygtighed og klimaneutralitet i udvikling og produktion af foldekartoner til sportsartikler, fødevare- og legetøjsindustrien. Koncernen fremstiller dagligt omkring 1,5 millioner topmoderne emballageartikler.

 

​Forbedring af CG’s egen ESG-præstation

Baseret på sin fokuserede ESG-handlingsplan var CG i stand til at levere målbar effekt og succeser i løbet af det seneste år:

  • Skift til 100 % grøn el og gas inklusive egen solenergiproduktion
  • Investering i ny koldfolieringsenhed (sparer >100 fodboldbaner af metalliseret PET-film p.a.)
  • Skift til LED-lysteknologi
  • Styrket sundhed for CG’s arbejdsstyrke med et subsidieret sports- og fitnessabonnement
  • Ny miljørapportering, bæredygtig indkøbspolitik og sociale og miljømæssige klausuler som en del af leverandørkontrakter

I 2023 er CG’s stærke ESG-engagement og initiativer blevet belønnet med EcoVadis Gold-status – hvilket certificerer CG som top 5 % af ESG-udøvere i sin branche.

Levering af ESG-værdi og effekt til Carton Groups kunder

Udover løbende at forbedre sin egen ESG-ydelse, støtter CG også proaktivt sine kunder med bæredygtig emballage til deres produkter. Dens papirbaserede emballageløsninger omfatter mindre, optimerede kassestørrelser og -former, reduceret brug af folier/farver og udskiftning af alle plastdele. For eksempel har CG modtaget “German Packaging Award for Sustainability” for sin tandtrådsemballageløsning lavet af karton uden brug af plastik.