Excent

Excent is leider in digitale tandheelkundige technologie. Het bedrijf richt zich op digitale productie en diensten via 31 tandtechnische laboratoria in de Benelux. Samen met de tandarts wil Excent klanten en patiënten de meest esthetische en functionele tandheelkundige restauraties bieden.

Waterland had een meerderheidsbelang in Excent.