Eerste editie Responsible Investment Report: Waterland vergroot zijn inzet op het gebied van verantwoord investeren

Bussum, 17 Juni 2024 – Waterland heeft zijn ESG-inspanningen aanzienlijk geïntensiveerd: 90% van de portfoliobedrijven monitort en rapporteert over een uitgebreide reeks milieu-, sociale en governance-metrics (ESG) en richt zich meer op actief ESG-management. Hiermee versterkt Waterland de basis voor zijn buy-and-build-strategie en geeft het bedrijf verdere invulling aan zijn doel om duurzame groei te stimuleren.

Sinds Waterland in 2015 de UN Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekende, heeft het bedrijf zich eraan gecommitteerd om duurzaam en verantwoord te opereren. Vandaag is Waterland verheugd de eerste editie van zijn “Responsible Investment Report” te presenteren, na het binnenhalen van een ervaren ESG-team en de upgrade van zijn verantwoord-investeringsstrategie.

In de afgelopen twee jaar heeft Waterland zijn aanpak van ESG-integratie in het investeringsproces aanzienlijk verder uitgebreid: meer gedetailleerde ESG-beoordelingen, verhoogde aandacht voor inclusie, diversiteit en governance en een specifieke focus op het monitoren (en reduceren) van CO2-uitstoot. En Waterland heeft zijn portfoliobedrijven gevraagd om te rapporteren over meer dan 20 “ESG-key performance indicators”.

Met de publicatie van het eerste “Responsible Investment Report” en met de verhoogde focus op ESG integratie toont Waterland zijn toewijding aan duurzame groei: Waterland streeft ernaar zijn bedrijven inherent beter, financieel gezonder en duurzamer te maken.

Van de 87 portfoliobedrijven van Waterland – met een gezamenlijke omzet van ongeveer 21 miljard euro en samen ongeveer 120.000 mensen in dienst in heel Europa – heeft 90% nu uitgebreide ESG-rapportage- en management principes geïmplementeerd. Bijna al deze bedrijven monitoren hun broeikasgasemissies, en vele werken aan initiatieven voor emissiereductie. Meer dan 60% van de bedrijven heeft ten minste één vrouw in de bedrijfsleiding. Meer dan 90% van deze bedrijven heeft ESG-governancestructuren ingevoerd, zoals het benoemen van een ESG-verantwoordelijke in de raad van bestuur of het certificeren van hun ESG-praktijken.

Waterland zet zich ook in om zijn ESG-praktijken binnen zijn eigen operaties te verbeteren. Er zijn doelen voor emissiereductie vastgesteld en deze worden nagestreefd door het invoeren van een nieuw kantoor- en reisbeleid, overschakelen op elektrische voertuigen en het inkopen van groene energie en duurzame vliegtuigbrandstof.

Met de publicatie van dit rapport wil Waterland de essentie van zijn strategie illustreren, onze commitment aan ethisch handelen onderstrepen en transparant zijn over onze ESG-doelstellingen én over onze uitdagingen om die te behalen. In een tijdperk waarin verantwoorde bedrijfspraktijken essentieel zijn, deelt Waterland zijn voortgang hierop met de buitenwereld, en willen wij aantonen hoe onze investeringen kunnen bijdragen aan maatschappelijke belangen.” Cedric Van Cauwenberghe, Group Managing Partner

Waterland press contact:
Marketing & Communications Manager
Laurence Van Doosselaere
T +32 479 77 57 68
vandoosselaere@waterland.be