Enfinity

Enfinity er en førende udvikler af bæredygtighedstjenester med vægt på vedvarende energi. Deres fokus: implementering af løsninger for at opnå et netto-nul CO2-fodaftryk og muliggøre en bæredygtig overgang til en kulstoffri økonomi på verdensplan.

Waterland havde en minoritetsandel i Enfinity.