Enfinity

Enfinity jest wiodącym deweloperem usług w zakresie zrównoważonego rozwoju, z naciskiem na energię odnawialną. Skupiają się na wdrażaniu rozwiązań w celu osiągnięcia zerowego śladu węglowego netto i umożliwienia zrównoważonego przejścia na gospodarkę bezemisyjną na całym świecie.

Waterland miał mniejszościowy pakiet udziałów w Enfinity.