Aspris & Waterland

Na de overname van Priory Group door Median was het al snel duidelijk dat de divisie kinderopvang en gespecialiseerd onderwijs niet tot de kernactiviteiten van de uitgebreide Median-groep behoorde. We stelden echter vast dat de sector voor kinderopvang en gespecialiseerd onderwijs een aanzienlijke groei doormaakte, maar dat er ook sprake was van een capaciteitsgebrek. Met een deel van het vertrekkende managementteam van Priory werd een plan overeengekomen om de divisie gespecialiseerd onderwijs en kinderopvang af te splitsen van de rest van de groep en een gerichte, kwalitatief hoogwaardige onderneming op te zetten die nu tot de top vijf van het Verenigd Koninkrijk behoort.

Een beleggingsthema vol mogelijkheden

Het toegenomen maatschappelijke bewustzijn van Emotionele & Gedragsstoornissen en Autisme bij kinderen, samen met een significante toename van Educatieve, Gezondheids- en Zorgplannen, heeft geleid tot een groeiende vraag naar gespecialiseerde onderwijsinstellingen die tegemoet komen aan hun behoeften. Dergelijke instellingen zorgen ervoor dat kinderen hun volledige potentieel kunnen bereiken. Aan deze stijgende vraag wordt onvoldoende voldaan door de bestaande en gefragmenteerde capaciteit, die in veel gevallen ook gedateerd is, waarin te weinig geïnvesteerd is en die niet geschikt is voor het beoogde doel.

Dat verklaart waarom Trevor Torrington, CEO van Aspris, merkte dat er een kans (en een behoefte) was in de markt voor een gerichte, kwalitatief hoogwaardige operator met een modern gebouw en een zeer gespecialiseerd aanbod. Het bedrijf wil ook een bewezen en robuust uitrolproces voor nieuwe locaties leveren om de onbalans tussen vraag en aanbod te herstellen. Met de steun van Waterland gingen Trevor en zijn team de uitdaging aan om de bestaande Priory-divisie af te splitsen en vervolgens de merknaam, groepsstrategie en backoffice-infrastructuur vanaf nul op te zetten. Het stelde het team ook in staat om een op maat gemaakte state-of-the-art digitale infrastructuur te introduceren om alle aspecten van het bedrijf te ondersteunen.

“Waterland’s ondernemende en zeer ondersteunende aanpak helpt de capaciteit van de sector te vergroten en creëert een echte marktleider als het gaat om moderne, hoogwaardige voorzieningen.”

Trevor Torrington, CEO Aspris

Buy-and-build strategie

De kerngedachte van Aspris is dat elke jongere een positieve rol kan spelen in de maatschappij en is gericht op het opbouwen van een bedrijf waar kwaliteit voorop staat bij alle beslissingen. Om de bijdrage van Aspris aan de maatschappij te maximaliseren, is de strategie gericht op het verwerven of bouwen van nieuwe instellingen die positieve resultaten het beste faciliteren. Dit ethos ligt ten grondslag aan het hub-and-spoke model van het bedrijf van gespecialiseerde onderwijsinstellingen, aangevuld met lokale verzorgingstehuizen. Hierdoor kan Aspris de continuïteit van de zorg waarborgen en loopbaantrajecten ontwikkelen voor alle leerlingen en jongeren die zij onder haar hoede heeft.

Acquisities, greenfieldontwikkelingen en uitbreidingen/re-tooling van locaties zijn een paar van de manieren waarop Aspris het bedrijf laat groeien. Deze investeringen zorgen niet alleen voor schaalvergroting van het bedrijf, maar zorgen er ook voor dat de locaties geschikt zijn voor het doel om ervoor te zorgen dat kinderen de beste onderwijs- en zorgfaciliteiten hebben om hun volledige potentieel te bereiken en een zinvolle rol te spelen in de samenleving.

Een team ter beschikking

Een groeistrategie van Waterland kan verschillende wegen bewandelen. Wij ondersteunen het bedrijf met een team dat ervaring heeft met het stimuleren van groei. Dit wordt aangevuld met de financiële slagkracht die we kunnen leveren om managementteams in staat te stellen de groeistrategie te volgen die het beste bij elk bedrijf past. Voor Aspris omvat dit groei door overnames en ontwikkeling van greenfields. Dat team is altijd beschikbaar om ondernemers en leiderschapsteams zoals Trevor en zijn managementteam bij te staan.

Het resultaat tot nu toe

Priory Education werd omgedoopt tot Aspris, een toonaangevende aanbieder van gespecialiseerd onderwijs en residentiële zorg met 37 scholen en colleges en 132 residentiële huizen in het Verenigd Koninkrijk, en een school, een beroepsopleiding en 3 welzijnscentra in het Midden-Oosten.

Aspris biedt zorg aan meer dan 1800 jongeren in het Verenigd Koninkrijk en 2800 volwassenen en 260 jongeren in het Midden-Oosten. Uitstekende resultaten voor leerlingen die afstuderen aan de universiteit of een stage volgen, of jongeren die zichzelf uit het zorgsysteem halen onderbouwen het succes van deze investering.
Vandaag de dag is Aspris een van de top 3 grootste aanbieders van gespecialiseerd onderwijs en residentiële zorg in het Verenigd Koninkrijk, en is toonaangevend op het gebied van gespecialiseerd onderwijs en behandeling van gedragsstoornissen in het Midden-Oosten.

Neem contact op!

Heb jij dezelfde ambities als Trevor in 2021? Strekt jouw ambitie verder? Of wil je meer weten over onze manier van werken? Wat je vragen ook zijn, neem contact met ons op. We helpen je graag op weg naar duurzaam succes!