Zentrum der Gesundheit

Zentrum der Gesundheit is een groep operatieve en diagnostische centra voor oogheelkunde.

In samenwerking met Waterland heeft Zentrum der Gesundheit een plan opgesteld om de huidige groei voort te zetten door regionale uitbreiding en uitbreiding van het aantal diensten. Het tot nu toe bereikte kwaliteitsniveau zal ook op nieuwe locaties worden gehandhaafd om een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de patiëntenzorg.