Zentrum der Gesundheit

Zentrum der Gesundheit to grupa ośrodków operacyjnych i diagnostycznych w dziedzinie okulistyki.

We współpracy z Waterland, Zentrum der Gesundheit opracowało plan kontynuacji obecnego wzrostu poprzez ekspansję regionalną i zwiększenie liczby usług. Osiągnięty do tej pory poziom jakości zostanie również utrzymany w nowych lokalizacjach, aby wnieść cenny wkład w poprawę opieki nad pacjentami.