Over Judy

Judy Martins trad in 2006 in dienst bij Waterland en is momenteel General Counsel en Compliance Officer van de Waterland Group.

Daarvoor werkte Judy tien jaar in de trustsector bij Rokin Corporate Services (destijds de trustafdeling van het Nederlandse advocatenkantoor Stibbe) en bij ATC Trustees (tegenwoordig Intertrust Group). Judy heeft een master Rechtsgeleerdheid behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie ondernemingsrecht. Voor haar rechtenstudie studeerde Judy Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Cultuur, Organisatie en Management, met focus op verandermanagement, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Judy heeft de afgelopen jaren verschillende niet-uitvoerende bestuursfuncties vervuld en heeft het INSEAD International Directors Program, (IDP-C) afgerond. Ze is actief lid van de kennisgroep compliance van de Nederlandse Vereniging voor Venture Capital en Private Equity (NVP). Verder is ze lid van de Nederlandse Vereniging van Compliance Officers (deelname aan kennistafel Systematische Integriteit Risico Analyse) en het Duitse Instituut voor Bedrijfsjuristen (Diruj) General Counsel leadership circle. In België is ze lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen België/ Institut des juristes d’entreprise. In Nederland is Judy advocaat in dienstbetrekking/advocaat (zonder derdengeldenrekening, hetgeen betekent dat zij als advocaat uitsluitend in dienst is van Waterland in de zin van artikel 5.9 (g) van de Verordening op de advocatuur (Voda). Zij is ingeschreven in het Nederlands Advocatenregister met als algemene rechtspraktijk privaatrecht, hetgeen inhoudt dat zij per kalenderjaar tien opleidingspunten dient te behalen op het gebied van de algemene rechtspraktijk in overeenstemming met de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde normen. Judy is ook een gecertificeerde functionaris voor gegevensbescherming (certificaat van het Instituut voor Gegevensbescherming België: https://www.dp-institute.eu/nl/opleidingen).