Milica
Savic

O Milica

Milica Savic, obecnie pełniąca funkcję BI&T Associate w Waterland w zespole usług centralnych w Bussum w Holandii, wnosi bogate doświadczenie w zakresie analityki biznesowej i technologii. Dzięki zaangażowaniu w rozwijanie biegłości w zakresie private equity i pogłębianiu wiedzy na temat danych, podróż zawodowa Milicy odzwierciedla zaangażowanie w doskonałość i innowacje.

Dotychczas pełniła m.in. funkcję starszego eksperta ds. kontroli i raportowania ryzyka kredytowego w Erste Bank, gdzie kierowała strategicznymi inicjatywami w zakresie ryzyka i zapewniała zgodność z przepisami. Ponadto jej doświadczenie obejmuje takie stanowiska, jak analityk danych inwestycyjnych w BlackRock i konsultant w dziale doradztwa w zakresie ryzyka w Deloitte, dążąc do doskonałości operacyjnej w branży usług finansowych.

Milica posiada tytuł magistra Uniwersytetu w Belgradzie, Wydział Ekonomii, ze specjalizacją w analizie ilościowej, uzupełniony tytułem licencjata w dziedzinie statystyki, informatyki i finansów ilościowych.