HistoGeneX

HistoGeneX, en laboratoriegruppe etableret i 2001, støtter farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder i processen med at udvikle, godkende og overvåge nye lægemidler mod kræft gennem udvikling og implementering af biomarkørtests. Biomarkører er specifikke gener, proteiner eller andre molekylære variationer, som kan påvises i vævs- og blodprøver fra patienter. Via biomarkørtests som en del af kliniske studier hjælper HistoGeneX med at demonstrere, for hvilke patienter et lægemiddel er mere eller mindre tilbøjeligt til at bidrage til helbredelsesprocessen (personlig medicin). På den måde kan man undgå at udskrive dyre kræftlægemidler til patienter, hvor man på forhånd ved, at lægemidlet ikke vil være effektivt. Anvendelsen af biomarkørforskning i kliniske studier hjælper derfor med at personalisere behandlingen og forbedre patienternes livskvalitet; det gør det muligt for medicinalvirksomheder at fokusere deres F&U-indsats bedre, og det tilskyndes af regeringer, der søger at styre deres stadigt stigende sociale udgifter mere effektivt.

Waterlands mål er at give HistoGeneX finansielle ressourcer og at støtte virksomheden i dens videre udvikling og vækst. Investeringer til dette formål omfatter et nyt laboratorium i Antwerpen og udvidelse af laboratorieaktiviteterne i Chicago og Shanghai.

Yderligere oplysninger: www.histogenex.com