HistoGeneX

HistoGeneX, een laboratoriumgroep opgericht in 2001, ondersteunt farmaceutische en biotechnologische bedrijven bij het ontwikkelen, goedkeuren en monitoren van nieuwe medicijnen tegen kanker door middel van de ontwikkeling en implementatie van biomarkertests. Biomarkers zijn specifieke genen, eiwitten of andere moleculaire variaties die kunnen worden gedetecteerd in weefsel- en bloedmonsters van patiënten. Via biomarker tests als onderdeel van klinische studies helpt HistoGeneX aan te tonen voor welke patiënten een geneesmiddel meer of minder waarschijnlijk bijdraagt aan het genezingsproces (personalized medicine). Dit voorkomt dat dure medicijnen tegen kanker worden voorgeschreven aan patiënten bij wie van tevoren kan worden vastgesteld dat het medicijn niet effectief zal zijn. De toepassing van biomarkeronderzoek in klinische studies helpt dus om de therapie te personaliseren en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren; het stelt farmaceutische bedrijven in staat om hun R&D-inspanningen beter te richten en wordt aangemoedigd door overheden die hun steeds toenemende uitgaven voor sociale zekerheid efficiënter willen beheren.

Waterland wil HistoGeneX van financiële middelen voorzien en het bedrijf ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling en groei. Daartoe wordt onder meer geïnvesteerd in een nieuwe laboratoriumlocatie in Antwerpen en in de uitbreiding van de laboratoriumactiviteiten in Chicago en Shanghai.

Meer informatie: www.histogenex.com