Partou

Partou står for sikker og inkluderende børnepasning af høj kvalitet. I over 850 institutioner tilbyder Partou professionel dagpleje og pasning uden for skoletiden. I 2022 gik 80.000 børn i Partou-institutioner i Holland, Storbritannien eller Tyskland.

ESG og FN’s verdensmål er fuldt integreret i Partous virksomhedsstrategi

Partous mission

Partous mission er at hjælpe den nye generation med at trives ved at levere børnepasning af høj kvalitet og skabe social samhørighed fra det tidligste stadie i livet. Partou gør dette på tværs af hele sin indflydelsessfære og skaber positiv indflydelse for forældre, børn, medarbejdere, samfundet og planeten. Partou definerer sin indflydelse baseret på ESG-ambitioner og FN’s verdensmål.

Miljøpåvirkning

Øget bevidsthed hos nye generationer

I 2022 definerede Partou en bæredygtighedsstrategi og køreplan med specifikke mål for at reducere scope 1, 2 og 3 CO2-udledninger i henhold til FN’s Paris-aftale. I forventning om denne strategi traf Partou foranstaltninger i 2022, som har en betydelig indvirkning på udledningen i 2023:

  • Skift til 100 % grøn strøm på alle lokationer
  • Ny kontrakt for elektriske leasingbiler
  • Rulle med 100 % plastfri klude

 

Social indvirkning

For et tolerant og inklusivt samfund

Partous børnepasningstilbud er tilgængelige for alle børn, især på steder, hvor børn og samfund vil få mest ud af det, såsom dårligt stillede lokalsamfund eller små befolkningsområder. Partou betragter børneinstitutioner som et minisamfund, hvor børn lærer og øver sig i at blive aktive medlemmer af et demokratisk samfund:

  • Certificeret sprogundervisning i 37% af daginstitutionerne for børn med (eller i risiko for) sprogforsinkelser
  • Gratis morgenmad til børn i daginstitutioner i udsatte områder
  • Deltager i den hollandske nationale koalition mod ensomhed (aktiviteter, der bekæmper ensomhed blandt seniorer)
  • Bidrag til UNICEF’s årlige filmfestival om børns rettigheder
Ledelse: En pålidelig og gennemsigtig organisation

Et benchmark for børns udvikling

Partou opfylder en social mission, der kræver mere end compliance. Den daglige interaktion med en sårbar målgruppe og arten af forretningsaktiviteterne indebærer risici. Derfor er der etableret en række politikker, adfærdsregler og sikkerhedsprotokoller, som løbende bliver overholdt. Den årlige bæredygtighedsrapport er i overensstemmelse med GRI-standarderne og er offentligt tilgængelig.