Partou

Partou staat voor kwalitatieve, veilige en inclusieve kinderopvang. In meer dan 850 instellingen biedt Partou professionele dagopvang en buitenschoolse opvang. In 2022 gingen 80.000 kinderen naar een vestiging van Partou in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland.

ESG en UN SDG volledig geïntegreerd in de bedrijfsstrategie van Partou

Partou’s missie

Het is de missie van Partou om de nieuwe generatie te helpen gedijen door kinderopvang van hoge kwaliteit te bieden en sociale cohesie te stimuleren vanaf de vroegste levensfase. Partou doet dit over haar hele invloedssfeer en creëert een positieve impact voor ouders, kinderen, medewerkers, de maatschappij en de planeet. Partou definieert haar impact op basis van ESG-ambities en UN SDG.

Milieu-impact

Verhoogd bewustzijn voor nieuwe generaties

In 2022 heeft Partou een duurzaamheidsstrategie en routekaart gedefinieerd met specifieke doelstellingen om de koolstofemissies van scope 1, 2 en 3 te verminderen volgens het VN-akkoord van Parijs. Vooruitlopend op deze strategie heeft Partou in 2022 maatregelen genomen die een significante impact hebben op de uitstoot in 2023:

  • Overschakeling naar 100% groene stroomcontracten voor alle locaties
  • Nieuw contract voor elektrische leasevoertuigen
  • Uitrol van 100% plasticvrije doekjes

 

Sociale impact

Voor een tolerante en inclusieve samenleving

De kinderopvangdiensten van Partou zijn beschikbaar voor alle kinderen, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en de samenleving het meest baat bij hebben, zoals achtergestelde gemeenschappen of kleine bevolkingsgebieden. Partou benadert kinderopvangcentra als een minimaatschappij waar kinderen leren en oefenen hoe ze actieve leden van een democratische samenleving kunnen worden:

  • Gecertificeerd pre-educatief taalprogramma op 37% van de dagverblijven voor kinderen met (of met risico op) taalachterstand
  • Gratis ontbijt voor kinderen in kinderdagverblijven in achterstandswijken
  • Deelname aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid (activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid onder senioren)
  • Bijdrage aan het jaarlijkse UNICEF Kinderrechten Filmfestival
Bestuur: Een betrouwbare en transparante organisatie

Een maatstaf voor de ontwikkeling van kinderen

Partou vervult een maatschappelijke missie die meer vraagt dan compliance. De dagelijkse omgang met een kwetsbare doelgroep en de aard van de bedrijfsvoering brengen risico’s met zich mee. Daarom zijn er een aantal beleidsregels, gedragsregels en veiligheidsprotocollen opgesteld die voortdurend worden nageleefd. Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag voldoet aan de GRI-standaarden en is openbaar.

  • Partou Offices