AML-Riatol

Medhold/AML-Riatol jest prywatnym laboratorium klinicznym, przeprowadzającym analizy leków dla ludzi, przemysłu i weterynarii w Belgii i Holandii. Firma zapewnia analizy medyczne w zakresie bio- i immunochemii, immunologii, hematologii, mikrobiologii, patologii anatomicznej, biologii molekularnej, izotopów promieniotwórczych, toksykologii, weterynarii i patologii weterynaryjnej.

Jej klientami są lekarze ogólni, laboratoria szpitalne, przemysł, usługi medycyny przemysłowej i weterynarze.

Waterland posiadał większościowe udziały w Medhold/AML-Riatol.