Arxes

Arxes-Tolina GmbH oferuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie inżynierii, IT, oprogramowania i doradztwa. Firma z siedzibą w Berlinie działa w dziedzinie IT, oprogramowania, doradztwa i inżynierii.

Waterland posiada większość udziałów w Arxes.