Athera

Athera jest największym dostawcą usług terapeutycznych w Niemczech, posiadającym ponad 115 ośrodków terapeutycznych i zatrudniającym około 1000 pracowników. Oprócz podstawowych kompetencji w zakresie fizjoterapii, portfolio usług grupy obejmuje terapię zajęciową, logopedię, osteopatię i fitness medyczny. Każdego roku Athera zapewnia ponad 1,5 miliona zabiegów w różnych segmentach usług.

Waterland nabył większość udziałów w grupie fizjoterapeutycznej (działającej wówczas pod marką Rehacon) wiosną 2019 roku. Celem grupy jest osiągnięcie dalszego wzrostu poprzez przejęcie i otwarcie dodatkowych ośrodków terapeutycznych. Ogólnopolska sieć oferująca optymalne warunki terapeutyczne dla pacjentów jest tworzona poprzez ciągłe poszerzanie zakresu oferowanych terapii i liczby ośrodków terapeutycznych.

Dzięki wsparciu Waterland Athera była już w stanie zintegrować dziewiętnaście ośrodków terapeutycznych z grupą.