Catalpa

Waterland posiadał większościowe udziały w Catalpa.

Holenderska sieć ośrodków opieki nad dziećmi z ponad 220 wysoce autonomicznymi oddziałami działającymi w ramach jednego głównego holdingu Catalpa.