Cawood Scientific

Cawood Scientific jest spółką TIC i największym w Wielkiej Brytanii niezależnym dostawcą usług w zakresie badań analitycznych i pobierania próbek dla przemysłu lądowego. Działa za pośrednictwem sześciu oddziałów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, z których każdy jest odrębnym podmiotem w swoich sektorach i ma ugruntowaną reputację w zakresie świadczenia wysokiej jakości akredytowanych usług badań analitycznych w Wielkiej Brytanii i poza nią. Cawood zapewnia kompletne rozwiązania analityczne dla wszystkich usług testowych i danych wymaganych przez firmy zajmujące się rolnictwem, żywieniem zwierząt, ogrodnictwem, ogrodnictwem, ochroną środowiska i branżami pokrewnymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cawoodscientific.uk.com