Enhesa

Enhesa, założona w 2001 r., specjalizuje się w śledzeniu, kompilowaniu i interpretowaniu treści przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa („BHP”). Ze swoich biur w Brukseli, Waszyngtonie i Tokio zespół ekspertów prawnych Enhesa wspiera międzynarodowe klientów w analizie odpowiednich treści regulacyjnych. Dzięki platformie informatycznej Enhesa klienci mają dostęp do kompleksowych informacji z zakresu BHP w przyjazny dla użytkownika i ustrukturyzowany sposób.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.enhesa.com