Fa-Med

Fa-med, obecnie Infomedics, pomaga dostawcom usług medycznych w administrowaniu i rozliczaniu.

Waterland posiadał większościowe udziały w Fa-med.