Fagron

Fagron jest wiodącą globalną firmą produkującą mieszanki farmaceutyczne, zapewniającą spersonalizowaną opiekę farmaceutyczną szpitalom, aptekom, klinikom i pacjentom w 32 krajach na całym świecie. Fagron zatrudnia ponad 2000 pracowników, z czego ponad 300 to wyspecjalizowani farmaceuci.

Belgijska spółka Fagron NV ma siedzibę w Waregem i jest notowana na giełdach Euronext Brussels i Euronext Amsterdam pod symbolem giełdowym “FAGR”. Działalność operacyjna Fagron jest prowadzona przez holenderską spółkę Fagron BV. Główna siedziba Fagron BV znajduje się w Rotterdamie.

W 2016 r. Fagron pozyskał Waterland jako głównego inwestora w kontekście podwyższenia kapitału o 220 mln euro. Celem tego podwyższenia kapitału było obniżenie dźwigni finansowej firmy i stworzenie podstaw dla stabilnej trajektorii przyszłego wzrostu.

Więcej informacji: www.fagron.com