FleetPro

FleetPro Passenger Ship Management została założona w 2012 roku i ma siedzibę w Szwajcarii.

Firma świadczy usługi zarządcze i administracyjne, w tym obsługę pokładów i silników, konserwację, suche doki, inspekcje, konwersje, modernizacje i zakupy ilościowe.

Waterland posiadał większość udziałów w FleetPro.