Infradata

Infradata jest wiodącym niezależnym integratorem sieci i bezpieczeństwa, zajmującym się dostawą, wdrażaniem i utrzymaniem sieci nowej generacji dla dostawców usług i operatorów sieci. Infradata oferuje szeroki zakres usług, takich jak doradztwo, integracja i usługi zarządzania dla dostawców usług i operatorów sieci. Firma ma swoją siedzibę w Holandii i jest obecna w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Waterland zapewni Infradata kapitał na rozwój i wesprze zespół zarządzający w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej. Infradata korzysta z rosnącej tendencji do outsourcingu, szeregu działań związanych z tworzeniem sieci o znaczeniu strategicznym, co dobrze wpisuje się w strategię inwestycyjną Waterland.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.infradata.nl