Intertrust

Intertrust jest niezależnym podmiotem powierniczym, który działa zarówno w sferze publicznej, jak i w niszowych transakcjach prywatnych z udziałem alternatywnych dostawców finansowania. Firma działa w wielu rolach powierników, w tym danych, not, zabezpieczeń i przedstawicieli posiada znaczące doświadczenie w obsłudze wszystkich rodzajów transakcji zabezpieczonych aktywami, zabezpieczonych zobowiązań kredytowych, finansowania projektów i transakcji finansowania lotnictwa.

Waterland posiadał większościowe udziały w Intertrust.