Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso S.A. (“Kredyt Inkaso”) nabywa portfele zagrożonych kredytów i wierzytelności (“NPL”) od instytucji finansowych i niefinansowych (np. firm telekomunikacyjnych), a następnie prowadzi ich windykację. Spółka obsługuje również fundusze inwestycyjne inwestujące w portfele NPL.

W swojej strategii windykacyjnej Kredyt Inkaso koncentruje się na pozytywnych wynikach dla swoich klientów. Spółka wspiera dłużników i współpracuje z nimi w wypracowaniu optymalnych rozwiązań spłaty zadłużenia. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał i skuteczne narzędzia do odzyskiwania należności.

Kredyt Inkaso zostało założone w 2001 roku i ma swoją siedzibę w Warszawie (Polska). Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku i zatrudnia ok. 530 pracowników.

Firma działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Polsce, Rumunii i Bułgarii). Jest jedną z największych i najstarszych firm windykacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.