Netrics

Netrics jest jednym z największych dostawców usług w chmurze i nowoczesnych miejsc pracy w Szwajcarii. Rozwiązania Netrics umożliwiają ponad 600 klientom nowoczesną, wydajną i bezpieczną pracę w dowolnym czasie i miejscu. Firma jest 10-krotnym Złotym Partnerem Microsoft w zakresie aplikacji, usług chmury, nowoczesnego miejsca pracy i centrów danych, a jej biura znajdują się w Biel, Thun i Zurychu.

Waterland wspiera strategię przyspieszonego rozwoju Netrics jako niezależnej firmy o szerokim zasięgu.