Otravo

Otravo (Online Travel Organization) powstało na początku 2014 roku w wyniku połączenia Vliegtickets i WTC. Schipholtickets został dodany do firmy w grudniu 2015 roku. W lutym 2016 r. Waterland Private Equity nabył większościowy pakiet udziałów w Otravo, mając na celu uczynienie go jednym z wiodących europejskich internetowych biur podróży poprzez połączenie wzrostu organicznego i przejęć. Doprowadziło to do przejęcia Flygstolen (kraje nordyckie) w lipcu 2016 r., VakantieDiscounter (kraje Beneluksu) w lutym 2017 r. oraz Interneto Partneris (kraje bałtyckie) w październiku 2017 r. Travelgenio zostało dodane do grupy w maju 2018 r., w wyniku czego Otravo jest obecnie jednym z wiodących europejskich internetowych biur podróży.

Waterland wspiera Otravo w realizacji jego celów rozwojowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę : www.otravo.com