RHM Kliniken

RHM Kliniken, operator specjalistycznego domu opieki z siedzibą w Deidesheim w Niemczech. Firma zarządzała 26 klinikami i domami opieki z 2900 jednostkami leczniczymi, takimi jak kliniki rehabilitacyjne, domy opieki, szpitale intensywnej opieki, ośrodki rehabilitacyjne i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Waterland posiadał większość udziałów w RHM Kliniken.