SDS Business Services

SDS Business Services jest dostawcą usług związanych z centrami danych, infrastrukturą i aplikacjami. Firma świadczy usługi informatyczne (IT) dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, w tym hosting, zarządzanie aplikacjami, rozwój systemów i usługi integracyjne.

Waterland posiadał większościowe udziały w SDS Business Services.