Silver Stream Healthcare Group

Silver Stream jest jedną z największych niezależnych firm świadczących usługi opieki nad osobami starszymi w Irlandii, zapewniającą skoncentrowaną na osobie opiekę długoterminową, zastępczą i pielęgniarską dla ponad 740 mieszkańców. Silver Stream jest ściśle powiązany z lokalnymi społecznościami, którym służy i wspiera mieszkańców zarówno o niewielkich, jak i złożonych potrzebach. Silver Stream z siedzibą w Ratoath prowadzi jedenaście ośrodków opieki w Irlandii, w tym cztery w Dublinie, dwa w Meath, dwa w Cork, jeden w Wicklow, jeden w Louth i jeden w Tipperary.