Textile Recycling International

Textile Recycling International jest spółką holdingową pięciu wiodących brytyjskich firm zajmujących się recyklingiem tekstyliów: JMP Wilcox, Nathan’s Wastesavers. Cookstown Textile Recyclers, BIU Group i SWD Premier Clothing Exports.

Grupa jest wiodącym brytyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się odzyskiwaniem, przetwarzaniem i recyklingiem używanej odzieży i obuwia, koncentrując się na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Ściśle współpracując z markami, sprzedawcami detalicznymi, organizacjami charytatywnymi i firmami zajmującymi się odzyskiwaniem odpadów, TRI zapewnia rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla używanej odzieży i obuwia, których ilość rośnie, szczególnie w związku z rozwojem fast-fashion.

TRI zbiera używaną odzież i obuwie z całej Wielkiej Brytanii i Irlandii, przetwarzając około 100 000 ton materiału rocznie w 4 sortowniach zlokalizowanych w Manchesterze, Midlands, Szkocji i Irlandii Północnej. Klienci TRI mają charakter globalny i koncentrują się głównie na Europie Wschodniej i Afryce.