O Cedric

Cedric Dobbels jest Associate w Waterland Private Equity w Antwerpii w Belgii.

Swoją karierę w bankowości inwestycyjnej rozpoczął w Lazard w Brukseli.

Cedric uzyskał tytuł magistra inżynierii biznesu na Uniwersytecie w Antwerpii (magna cum laude) i uczestniczył w programie wymiany na Narodowym Uniwersytecie Singapuru.