O Aleksandar

Aleksandar jest BI&T Associate w zespole usług centralnych Waterland w Bussum w Holandii.

Zanim rozpoczął pracę w Waterland, Aleksandar pracował jako analityk Microsoft Dynamics 365 w eFront, a po przejęciu eFront przez BlackRock pracował jako Finance Platform Strategies Associate w BlackRock w Serbii.

Aleksandar uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Singidunum w Belgradzie w Serbii.