O Alexander

Alexander Secker jest Tax Director i FATCA Officer w Waterland w Bussum w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland Alexander był (starszym) doradcą podatkowym w holenderskiej kancelarii prawnej Loyens & Loeff w Amsterdamie w dziale zarządzania inwestycjami. Był również oddelegowany do kancelarii prawnych w Mediolanie i Londynie.

Alexander jest członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych (NOB), Komitetu Podatkowego NVP oraz Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Podatków i Sprawozdawczości Podatkowej Invest Europe.

Alexander ukończył studia magisterskie w zakresie studiów biznesowych na Uniwersytecie w Amsterdamie, a także studia magisterskie w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie w Lejdzie. Ponadto Alexander ukończył różne kursy (podyplomowe) w Międzynarodowym Centrum Podatkowym w Lejdzie.