O Anne-Fleur

Anne-Fleur jest Associate w Waterland w Bussum, w Holandii.

Przed dołączeniem do Waterland pracowała jako konsultant ds. strategii w Strategy& w Amsterdamie.

Anne-Fleur posiada tytuł magistra inżynierii transportu i tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii systemów złożonych na Uniwersytecie Technicznym w Delft.