O Beate

Beate Klotz pracuje jako Executive Assistant w Waterland Monachium w Niemczech od maja 2022 roku. W swojej roli wspiera zarząd i cały zespół inwestycyjny w Monachium.

Rozpoczęła pracę asystentki dyrektora finansowego Generali Versicherungen w Akwizgranie. Po przeprowadzce do Monachium przez wiele lat pracowała w Grupie ARAG dla członków zarządu ubezpieczyciela na życie i zdrowie. W Sparda-Bank Monachium jej działalność obejmowała pomoc dyrektorowi ds. zasobów ludzkich i generalnemu przedstawicielowi, a także organizowanie posiedzeń komisji rady nadzorczej.