O Simon

Simon Clausen jest Senior Portfolio Manager w Waterland w Hamburgu w Niemczech i członkiem Komitetu ESG.

Przed dołączeniem do Waterland pracował jako konsultant w McKinsey & Company, koncentrując się na projektach związanych z energią / efektywnością energetyczną. W Linde Simon był odpowiedzialny za globalne PMO oraz rozwój i wprowadzanie na rynek nowego kanału sprzedaży w Europie Środkowej. Jako Head of Digital Customer Interaction, Simon kierował cyfrową obsługą klienta końcowego w całej grupie Zeiss.

Podczas studiów Simon odbył kilka staży w przemyśle i konsultingu. Simon uzyskał tytuł magistra inżynierii przemysłowej i doktora ekonomii na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe.